سفارش تبلیغ
صبا

سنگ های راف

سنگ های راف ( Rough) امتیازاتی نظیر بزرگی سنگ ، عصمت داخل سنگ ، تلالو در رنگ و جلا ، آن مضاعف با اهمیت می باشد . 

 

اما هنگامی به کارخانه های برش می رسند و به ابعاد مختلف برش داده می شوند آن وقت می‌باشد که ویژگی جور تراش ، قطر سنگ از مرحله رو ( Table) تا سندانچه ( Pavilion) و شعاع عرصه سنگ و اکثری از عوامل دیگر، می تواند موجب اختلاف ارزش فراوان سنگ ها با نیز تیم خود گردد . این تمایزات به قدری با اهمیت و نزدیک به هم می باشد که گاه با یک پرده رنگ شفاف و یا سیرتر در سنگ موجب یک‌سری برابر شدن ارزش آن سنگ جواهر با سنگ شبیه اش خواهد شد . 

اهی خبرگان این حرفه برای ارزشیابی دقیق سنگی، آن را با سنگ مشابه اش تحت ذره در میان در زمان های متفاوت به مقایسه می گذارند ، تا بتوانند به عصمت و رنگ حقیقی وواقعی آن سنگ پی مارک . 

توصیه می شود وقتی کالا جواهری را از دکان دار زمینه اعتماد خویش با فاکتور و خصوصیات دقیق آن خریداری می نمایید ، به فروشگاه دار دیگری برای ارزیابی نشان ندهید . چرا که منطقی نمی‌باشد با توجه به نکات فوق و پیچیدگی صفات سنگ ، آن فرد بتواند با یک نگاه سطحی کوتاه ، ارزش حقیقی و واقعی آن فرآورده را اعلام کند . ارگانیک میباشد این تضادگویی همکاران آرامش شما را بر هم خواهد زد و احیاناً از حیث روحی شما را نسبت به دکان دار موضوع اعتمادتان بدبین می سازد . 

گ

دقت داشته باشید اجناسی که با سنگ های زمرد تزئین یافته ، هرگز با بنزین و یا این که آب گرم شستشو ندهید ، زیرا احتمال کنار گذاشتن خوردگی آن فراوان می‌باشد . 

 

دقت فرمایید سنگ فیروزه اصل که متعلق به نیشابور می باشد ، هیچ وقت با کرم و یا این که روغن (چربی ) تماس نیابد ، تا موجب دو رنگ شدن و به اصطلاح مردن سنگ نگردد . 

توجه فرمایید جواهراتی که تخمه های آن در کاسه سوار شده زیرا الماس ، هیچوقت به باطن آب نبرید چون شیوه خروجی آب در آن‌ها تعبیه نگردیده میباشد . 

ماندن آب در کاسه موجب کدر شدن سنگ خواهد شد